Vertsfamilier

Skolen har flere søkere fra andre kommuner og fylker, spesielt til de landsdekkende linjene i reindrift og duodji, men også til andre programområder. Av den grunn har skolen opprettet en vertfamilieordning, og har gode erfaringer med denne.

Familier i kommunen søker om å få være vertfamilie, og betales av skolen for å tilby eleven et trygt og rusfritt bo- og omsorgstilbud. Eleven må søke om å bli tildelt vertfamilie, og elever som er 16-17 år prioriteres. Eleven må selv betale husleie. Vertfamilie og eleven må undertegne en avtale.

Mer om vertfamilieordningen
Avtale mellom vertfamilie og leietaker
Søknad om å være vertfamilie
Søknad om å få vertfamilie

Kontaktpersoner

Studieinspektør

Foto Isak Ole J. Hætta
952 26 142