Studiedager

RETNINGSLINJER FOR STUDIEDAGER

Etter opplæringslova kan elevene ta ut studiedager. Studiedager regnes som opplæring og de skal ikke inngå i fraværet.
Det kan gis inntil 4-fire- dager pr termin til studiedager. Studiedager gis primært for en dag ad gangen. Hver søknad skal behandles individuelt. Kontaktlærer innvilger studiedager, men skal gjøre dette i nært samarbeid med faglærere.

Søknaden skal:
     - leveres kontaktlærer minimum 5-fem- dager før
     - si hva studiedagen (e) brukes til
     - vise hvilke lærings- og kompetansemål i de enkelte fag dekkes (hvis det er snakk om flere dager)
Søknaden skrives på eget tilpasset skjema. Skjemaet legges ut på elevsidene på skolens hjemmeside.

Elevens plikter:
     - lage en egenvurdering av arbeidet på studiedagen og levere denne til kontaktlæreren
     - holde seg oppdatert på det som skjer i opplæringen mens han/hun har studiedag (er)

Elever med stort fravær skal vanligvis ikke innvilges studiedager. Elever man har dårlig vurderingsgrunnlag på skal heller ikke innvilges studiedager uten videre. Elevene skal dog alltid vurderes individuelt.
 
Søknadsskjema for studiedager