Oppfølgingstjenesten

Er du ung, arbeidsledig og uten skoleplass? Oppfølgingstjenesten (OT) kan gi råd og veiledning til unge (15 – 21 år) som verken har arbeid, eller skoleplass på videregående skole. OT har kontor på de videregående skolene.

Unni Steinfjell jobber som OT på vår skole. Hun kan kontaktes både av ungdom og foreldre/foresatte.

Hvem er oppfølgingstjenesten for?
Oppfølgingstjenesten (OT) er en gratis rådgivingstjeneste som både ungdom eller foresatt kan kontakte. OT følger opp alle ungdommer mellom 15 og 21 år som:

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt mot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontraken.

Hva kan OT bidra med?

Er du usikker på hvilke muligheter du har både innenfor og utenfor videregående opplæring, kan OT være en viktig samtalepartner. OT gir informasjon om ulike måter du kan gjennomføre videregående opplæring, for eksempel ved å kombinere arbeid/praksisplass og utdanning.

OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser, og lager sammen med deg en plan for videre opplæring eller arbeid. Les mer om tiltakene på OT-tiltak.

OT-rådgiver

  Risten Sokki
risten.sokki@samisk.vgs.no
+4795181223

 

Mer om oppfølgingtjenesten: Klikk her
Oppfølgingsavtale: Klikk her