Forkontor

Forkontoret kan hjelpe med blant annet dette:

  • Sentralbord og ekspedisjon
  • Stipendsøknader (Lånekasse og sametinget)
  • Elevskap og elevnøkler
  • Utleie av lokaler, utenom gymsal
  • Skoleskyss

 

Kontaktpersoner

Konsulent

Foto Inga Ellen Gaup
458 07 188


Konsulent

Foto Margrethe Turi-Buljo
457 22 086