Elevkontakt

Stillingen er primært knyttet til arbeidet med å forebygge fravær hos elever, sekundert skal elevkontakt arbeide med å holde oppe et godt miljø for skolens elever. I stillingen inngår også å være kontaktperson for skolens elevråd. Dette for å sikre elevmedvirkning på skolen.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Registrere fravær i løpet av 1 undervisningstime hver morgen.
 • Kontakte/ringe fraværende elever med hensikt om å påminne om at elevene har undervisning
 • Gi tilbakemelding til faglærer /kontaktlærer om kontakt med eleven er oppnådd, og om eleven forventes å komme til skolen i løpet av dagen.
 • Bidra til eller være til stede på skolen sosiale arrangementer.
 • Bidra til eller være til stede på kveldsaktiviteter på skolen.
 • Miljøarbeideren bør konfrontere de elever som har vært fraværende når han/hun er tilbake på skolen.
 • Være med på å konstituere elevrådet, og videre gi opplæring i: møteregler og møteteknikk, rollefordeling, arbeid i utvalg, hvordan lage saker, behandle saker og skrive referat.
 • Koordinere reiser for elevrådsrepresentanter til regionale og nasjonale samlinger
 • Støtte elevrådsrepresentanter som skal representere skolen på interne og eksterne møter
 • Være med på å koordinere arrangementer som elevrådet gis ansvaret for. (f.eks. operasjon dagsverk og internasjonal dag)
 • Være kontaktperson mellom elevrådet og skolen ledelse eller eksterne institusjoner

Kontaktperson

  Janne Eilen M. Guttorm
jagu1@samisk.vgs.no