Tjenester

Studieinspektør

Rådgiver

OT-Rådgiver

PPT-rådgiver

Elevkontakt


Ved skolen vår har vi mange som kan veilede deg i skolehverdagen. Ta kontakt med våre veiledere, om du trenger noen å snakke med, eller veiledning og råd fra fagpersoner.

Samisk videregående skole og reindriftsskole har flere fagpersoner som kan gi deg ulike typer veiledning og tjenester. Veilederne er der for deg, når du trenger det. De jobber i team, og kan formidle kontakt videre hvis du har behov for det. Alle våre veiledere har taushetsplikt.
 

Hvem skal du ta kontakt med:

  • Sosialveiledning: PPT og rådgiver
  • Faglige og personlige vansker i skole- og hjemmeforhold: PPT
  • Fagvalg: studieinspektør
  • Karriereveiledning: rådgiver
  • Helse og trivsel: PPT og OT
  • Tilrettelegging, særskilt inntak, spesialundervisning: PPT og rådgiver
  • Strykfag: Undervisningsinspektør
  • Lærlinger og lærekandidater: OT
  • Tiltak og tjenester i NAV med hensyn til arbeidsliv, økonomi,  familie- og bosituasjon: Nav-veileder

Kontaktpersoner

Studieinspektør

Foto Isak Ole J. Hætta
952 26 142


PPT-rådgiver

Foto Sollaug Sárgon
468 63 005


Rådgiver

Foto Risten Sokki
951 81 223


Lærer og elevkontakt

Foto Risten Garen Siri
971 50 772