Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

pabygg.JPG
(https://www.vilbli.no/)

(vg3 innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer)

Etter gjennomført Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig programområde, er det mulig å oppnå generell studiekompetanse ved å ta et påbyggingskurs. Det forutsettes at elevene har gjennomført og bestått sine fag fra yrkesfaglig program.
Skolen følger fag og årstimetall fastlagt i Kunnskapsløftet Samisk, og alle elevene har samisk som fag.

 


Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene

Tilbudet gjelder alle elever som har gjennomført Vg1 og Vg2 innen et yrkesfaglig programområde. Skolen har dette tilbudet hvert skoleår.

Samisk     219 årstimer
Norsk      219 årstimer
Matematikk 140 årstimer
Naturfag    84 årstimer
Historie   113 årstimer
Kroppsøving 56 årstimer
Totalt     831 årstimer