Naturbruk Vg1

Har du lyst til å oppleve naturen på Finnmarksvidda gjennom et unikt skoleår på Samisk videregående skole og reindriftsskole? Vi har studietilbud på Vg1 og Vg2 nivå i naturbruk og reindrift.
 
På Vg1 Naturbruk får du innsikt i hvordan den samiske befolkningen nyttiggjør seg ressursene som naturen gir. Dette studiet gir deg kompetanse som er viktig både i tradisjonell naturbruk, naturforvaltning eller anne offentlig forvaltning.
 
Etter Vg1 kan du fortsette på Vg2 Reindrift, der du fordyper deg i tradisjonell reindrift. På disse studiene er det mange praktiske aktiviteter og du får muligheten til å være mye ute i naturen.

Les mer HER om skolens tilbud.

naturbruk.jpg

 

rein-natur-bruk.JPG