PRESSEMELDING

Første skole nord for Trondheim som tilbyr e-sport som fag på videregående skole. Samisk videregående skole og reindriftsskole er glad for å kunne møte elevenes fritidsinteresse også som skolefag.

Samisk videregående skole og reindriftsskole vil fra høsten 2019 tilby toppidrett e-sport som programfag for sine elever. Skolen vil dermed være den første skolen nord for Trondheim som gir sine elever tilbud i dette faget. I dag er det tre skoler i Norge som har e-sport som fag.

Skolen har valgt å fornye tilbudet i programfag for studiespesialisering. Ledelsen ved skolen har foretatt en gjennomgang av tilbudene skolen har og sett dette i forhold til det som skjer i samfunnet.

  • Ved å tilby e-sport som toppidrettsfag, er vi med på å møte elevene og tar deres interesser på alvor. Det er gledelig at vårt skoleutvalg har godkjent oppstart av dette nye programfaget og støtter vår prioritering, sier rektor ved Samisk videregående skole og reindriftsskole, Ellen Inga O. Hætta.  

E-sport er en samlebetegnelse for alle typer dataspillkonkurranser og er i dag verdens raskest voksende idrett. For Samisk videregående skole og reindriftsskole er det viktig å følge med på samfunnsutviklingen og derfor tilbyr vi dette som programfag innen toppidrett for elever som tar studiespesialisering.

  • E-sport vil følge læreplanen i toppidrett og er et femtimers programfag, inndelt i tre hovedområder; treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling, forklarer rektor Ellen Inga O. Hætta. I det ligger også opplæring i kosthold, livsstil og fysisk aktivitet.

Skolen har mulighet til å tilby dette faget, da skolen gjennom Kompetanseløftet systematisk har bygd opp kompetansen hos våre ansatte.Videre har noen av skolens ansatte stor interesse for e-sport og har jobbet med dette over år.

Samisk videregående skole og reindriftsskole skal forberede samisk ungdom til å fungere i det samiske, norske og internasjonale samfunnet og samtidig styrke samiske elevers språk, kultur og identitet.

  • Det er imidlertid viktig å følge med på samfunnsutviklingen. E-sport er kommet for å bli, sier rektor Ellen Inga O. Hætta.

I den nye tilbudet for programfag vil også følgende fag kunne velges. Informasjonsteknologi, entreprenørskap og bedriftsutvikling og kinesisk.

 

 

Kontakt:

Rektor Ellen Inga O. Hætta, mob nr. 90102055

Ass.rektor Sara Ellen Anne Eira, mob nr 90061766