Programfag ved SVSRS

Programfagene du kan velge i realfag:
- Fysikk 1 og 2
- Matematikk R1 og R2
- Kjemi 1 og 2
- Biologi 1 og 2
- Informasjonsteknologi 1 og 2


Programfagene du kan velge i språk, samfunnsfag og økonomi:
- Kinesisk 1 og 2
- Samisk historie og samfunn 1 og 2
- Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
- Engelsk 1 / Samfunnsfaglig engelsk


Andre valgfrie programfag:
- Aktivitetslære 1, 2 og 3
- Toppidrett E-sport 1, 2 og 3
- Breddeidrett
- Samisk visuell kultur
- Samisk musikk og scene

De som går språk, samfunnsfag og økonomi må ha minst 3 programfag over 2 år. To av disse fagene må være innen sitt eget programområde og over 2 år.

De som går realfag må ha 4 programfag VG2 og 3 programfag i VG3. To av disse fagene må være innen eget programområde og gå over 2 år.

Elever på yrkesfaglinjer kan i faget yrkesfaglige fordypning velge e-sport som programfag. (Utenom VG1/VG2 Bygg og VG1/VG2 Duodji)

Alle disse programfagene har 140 årstimer.