Programfag ved SVSRS

Programfagene du kan velge i realfag:
- Fysikk 1 og 2
- Matematikk R1 og R2
- Kjemi 1 og 2
- Biologi 1
- Informasjonsteknologi 2


Programfagene du kan velge i språk, samfunnsfag og økonomi:
- Kinesisk
- Finsk
- Samisk historie og samfunn 1 og 2
- Entreprenørskap og bedriftsutvikling
- Internasjonal engelsk / Samfunnsfaglig engelsk


Andre valgfrie programfag:
- Aktivitetslære
- E-sport
- Samisk visuell kultur


De som går språk, samfunnsfag og økonomi må ha minst 3 programfag over 2 år. 2 av disse må være innen sitt eget programområde og over 2 år.


De som går realfag må ha 4 programfag VG2 og 3 programfag i VG3. 2 av disse må være innen eget programområde og gå over 2 år.


Elever på yrkesfaglinjer kan i faget yrkesfaglige fordypning velge e-sport som programfag. (Utenom VG1/VG2 Bygg og VG1/VG2 Duodji)


Alle disse programfagene er 5 timer i uka