Skolens visjon

Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er en statlig videregående skole som er åpen for elever fra hele landet og det samiske området i Nordkalotten. Skolens visjon er at elevene ved endt skolegang har solide kunnskaper som har røtter i det samiske samfunnet og kulturen. Skolen jobber for å utvikle og styrke samisk etikk og kultur i læreplanene; samisk språk, duodji, naturbruk, reindrift, restaurant og matfag, byggfag og studiespesialiserende fag.

I skolens visjon er det lagt vekt på at skolen skal bidra til at samisk ungdom til å fungere i det samiske, norske og internasjonale samfunnet. Videre vil skolen bidra til styrking og utvikling av samisk identitet, språk og kultur hos samisk ungdom.

kaffekopp.jpg