Ledige stillinger

Samisk videregående skole og reindriftskole er en statlig videregående skole. Skolen skal legge til rette for at elevene får en kvalitativ god opplæring med basis i samisk språk, kultur og samfunnsliv. Skolen gir opplæring innen utdanningsprogram for naturbruk, reindrift, duodji, design og håndverk, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon, byggfag og studieforberedende utdanningsprogrammer. Skolen tilbyr fjernundervisning i samisk til elever i hele landet. Skolen tilbyr også kurs til unge og voksne ut fra behov i lokalt næringsliv og samfunnsliv.

 

Undervisningsstillinger

Skolen har skoleåret 2018/19 ledige vikariat/ midlertidige stillinger for undervisning i følgende fag:

  • Faglærer i teknikk og industriell produksjon, inntil 30 %
  • Faglærer i byggfag - 100 % stilling
  • Spansk, inntil 30 % stilling
  • Garraduodji, inntil 50 % stilling
  • Restaurant og matfag, inntil 100 % stilling
  • Engelsk, 100 % stilling
  • Samisk, inntil 4 hele stillinger

 

Det kan også være aktuelt med andre fag, ved omdisponeringer på grunn av søkernes fagsammensetting og eventuelle permisjoner. Det tas forbehold om elevinntak, gruppedeling og eventuelle permisjoner. Det er ønskelig å kombinere fag til hele stillinger. For søkere med enkeltfag er det aktuelt med delstillinger.

 

Søkere bør primært ha høyere fagkompetanse for opplæring på Vg2 og Vg3 nivå og ha evne til å skape kontakt og tillit hos elever og kollegaer. Personlig egnethet og evne til samarbeid vektlegges

Tilsetting forutsetter at søker har faglig og pedagogisk kompetanse for tilsetting i videregående skole, samt krav om muntlige og skriftlige kunnskaper i samisk språk. Kunnskap om samiske samfunnsforhold vil bli vektlagt.

 

Samisk språkkrav gjelder ikke ved tilsetting i fagene spansk og engelsk.

 

For alle stillinger gjelder følgende:

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og tariff- og særavtaler som gjelder for stillinger i staten. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Den som tilsettes må legge fram politiattest. Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 mnd.

 

Søknadsfrist for alle stillinger: 6.april 2018

 

Søknad med kopier av attester, vitnemål og referanser sendes Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla / Samisk videregående skole og reindriftsskole, Ájastealli 5, 9520 Guovdageaidnu. Nærmere opplysninger ved rektor Ellen Inga O. Hætta tlf. 78 48 45 00, mobil 90 10 20 55 og e-post: postmottak@samisk.vgs.no