Ledige stillinger:
 


Ledig stilling som studieinspektør ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino -  50 % fast stilling

 

Samisk videregående skole og reindriftsskole er en statlig videregående skole. Skolen skal legge til rette for at elevene får en kvalitativ god opplæring med basis i samisk språk, kultur og samfunnsliv. Skolen gir opplæring innen utdanningsprogram for naturbruk, design og håndverk, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon, byggfag og studieforberedende utdanningsprogrammer. Skolen tilbyr fjernundervisning i samisk til elever i hele landet. Skolen tilbyr også kurs til unge og voksne ut fra behov i lokalt næringsliv og samfunnsliv.

 

Studieinspektøren inngår i skolens lederteam og rektor er nærmeste overordnede.

Sentrale arbeidsoppgaver er å tilrettelegge det faglig-pedagogiske arbeidet i samarbeid med øvrig ledelse. I tillegg har studieinspektør ansvar for bl.a. planlegging av opplæringstilbudene, rekruttering av elever, elevinntak, definering av stillingsbehov, samt utarbeide fag- og timefordeling.

 

 

For stillingen kreves:

Utdanning:      Pedagogisk utdanning som er relevant for skoleslaget

Praksis:           Har arbeidserfaring fra videregående opplæring

Annet:             Det søkes etter en person som:

  • Har evne til å kommunisere med og skape kontakt og tillit hos elever, kollegaer og lederteam.
  • Personlig egnethet er et kvalifikasjonskrav.
  • Har evne og vilje til samarbeid med kollegiet
  • Har kjennskap til gjeldende regelverk for skoleverket
  • Kan arbeide både selvstendig og i team
  • Behersker samisk og norsk godt, både muntlig og skriftlig
  • Har gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
  • Har kunnskap om samisk kultur og samfunn

Tilsettingen er en 50 % fast stilling med tiltredelse 1.august 2018. Stillingen kan kombineres med undervisningsstilling. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og tariff- og særavtaler som gjelder for stillinger i staten. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Den som tilsettes må legge fram politiattest. Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 mnd.

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og innplasseres i stillingskode 0958 studieinspektør ltr 44-82

 

Søknadsfrist 25.6.2018

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor ved skolen på tlf. 90 10 20 55 eller e-post: postmottak@samisk.vgs.no. Søknad med CV og rettkjente kopier sendes Samisk videregående skole og reindriftsskole, Ájastealli 5, 9520 Kautokeino


Ledig stilling- 2. gangs utlysning

Samisk videregående skole og reindriftsskole er en statlig videregående skole. Skolen skal legge til rette for at elevene får en kvalitativ god opplæring med basis i samisk språk, kultur og samfunnsliv. Skolen gir opplæring innen utdanningsprogram for naturbruk, design og håndverk, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon og studieforberedende utdanningsprogrammer. Skolen tilbyr fjernundervisning i samisk til elever i hele landet. Skolen tilbyr også kurs til unge og voksne ut fra behov i lokalt næringsliv og samfunnsliv.

 

Undervisningsstilling

Skolen har skoleåret 2018/19 ledig midlertidig stilling for undervisning i:

  • Restaurant og matfag, inntil 100 % stilling

Søker bør ha høyere fagkompetanse for opplæring på Vg1 i restaurant og matfag. Dessuten vektlegges evnen til å skape kontakt og tillit hos elever og kollegaer. Personlig egnethet og evne til samarbeid vektlegges.

 

Det forutsettes at søker har faglig og pedagogisk kompetanse for tilsetting i videregående skole, samt krav om muntlige og skriftlige kunnskaper i samisk språk. Kunnskap om samiske samfunnsforhold vil bli vektlagt.

 

For stillingen gjelder følgende:
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og tariff- og særavtaler som gjelder for stillinger i staten. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Den som tilsettes må legge fram politiattest. Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 mnd.

 

Søknadsfrist: 26.juni 2018

Søknad med kopier av attester, vitnemål og referanser sendes Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla / Samisk videregående skole og reindriftsskole, Ájastealli 5, 9520 Kautokeino. Nærmere opplysninger ved rektor Ellen Inga O. Hætta tlf. 78 48 45 00, mobil 90 10 20 55 og e-post: postmottak@samisk.vgs.no