Vi tilbyr fjernundervisning i samisk

Går du på en skole som ikke kan tilby samisk undervisning til deg? Ta kontakt med oss på Samisk videregående skole og reindriftsskole. Uansett hvor i landet du går på skole, så kan vi kan tilby deg fjernundervisning i nordsamisk.

På skolen har vi gode tekniske løsninger, og opplæringen skjer via Microsoft Teams. Du som elev kan også selv velge om du vil ha undervisningen på kautokeinodialekt eller karasjokdialekt.

Samiske elever i grunnskole og videregående skole har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Elever som bor i samiske distrikter har rett til opplæring i og på samisk. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Dersom hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må skoleeier tilby alternativ opplæring i samisk, som fjernundervisning. Retten til samisk opplæring er hjemlet i kapittel 6 i opplæringsloven.

For mer informasjon ring vår undervisningsinspektør Anna Solveig Gaup Sara på tlf. 962 29 279 eller forkontoret 784 84 500
 
Mer informasjon:
Rammeverk  - https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk-i-skolen/rammeverk-for-fjernundervisning/
Opplæringsloven: Opplæringslovens kapittel 6 beskriver retter og plikter til samisk opplæring

Kontaktpersoner

Undervisningsinspektør

Foto Anna Solveig Gaup Sara
962 29 279